Becgie con

H3

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng 3 tháng (001)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con đuợc tiêm phòng và tẩy giun theo lịch trình nghiêm ngặt, an toàn. Chó becgie ...

Giá: 15,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ