Mục đích bài kiểm tra:

Kiểm tra phản ứng của chú chó khi chúng đang khát và phát hiện ra rằng nước trong bát của chúng đã hết

Dụng cụ cho bài kiểm tra:

+ Bát đựng nước rỗng

Thực hiện bài kiểm tra:

+ Cho chú chó của bạn chạy bộ 1 quãng đường và bạn biết nó đang rất khát

+ Theo dõi động thái của nó khi nó phạt hiện ra hết nước

Ghi điểm sau bài kiểm tra:

+ 4 điểm: Sủa với bạn, chạy ra phía bạn, cào cào vào bạn, hướng bạn về chỗ bát đựng nước

+ 3 điểm:Tìm kiếm các chỗ khác mà nó có thể tìm được nước.

+ 2 điểm: Cào cào vào bát, sủa, ngửi hít xung quanh bát nước

+ 1 điểm: Nằm yên cạnh bát nước

+ 0 điểm: Đi ra chỗ khác nằm

Thang điểm sau khi đã kiểm tra đầy đủ 25 bài kiểm tra tại đây

Bạn có thể mua được những chú chó vô cùng thông minh với IQ 125+ tại Trại Chó Becgie Hoàng Minh. Trại Chó Becgie Hoàng Minh bán chó becgie con thuần chủng bố nhập ngoại.