Becgie con

22207562_1388028764649077_683229427_n

Đàn chó con Bố nhập ngoại, Mẹ Thuần hơn 3 tháng tuổi (011) từ 3/10/17

Bố: MICHEL VON GODALIS Mẹ: Bin

Giá: 12,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

18518658_1260575317394423_38819789_n

Thanh lý chó becgie đực 9 tháng, 34kg, bố nhập, đã gắn Micro-chip

Chó becgie đực, bố nhập Đức, (chó bố over size trên 45kg) hiện chó đạt cân nặng 34kg, là 1 chú chó becgie đực đầy tiềm năng

Giá: 15,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

14543538_1040698009382156_2000676043_n

Đàn chó becgie con thuần chủng, bố nhập ngoại (3 cái, 1 đực) (010) từ 7/10/2016

Trại Chó Becgie Hoàng Minh trân trọng thông báo đàn chó becgie con thuần chủng bố nhập ngoại mẹ thuần chủng gồm 4 con, 3 cái 1 đực đến tuổi xuất truồng muốn tìm ...

Giá: 10,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

14469117_1845620059007772_174943498_n

Đàn chó becgie con thuần chủng, bố nhập ngoại (3 cái, 1 đực) (009) từ 25/9/2016

Trại Chó Becgie Hoàng Minh trân trọng thông báo đàn chó becgie con thuần chủng bố nhập ngoại mẹ thuần chủng gồm 5 con, 3 cái 1 đực đến tuổi xuất truồng muốn tìm ...

Giá: 10,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

44

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng 2 tháng 10 ngày tuổi (008) - Từ 20/5/2016

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng 2 tháng 10 ngày tuổi (008) Chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con được ti ...

Giá: 12,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

13023399_924372477681377_1359040342_n

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (006)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con đuợc tiêm phòng và tẩy giun theo lịch trình nghiêm ngặt, an toàn. Chó becgie ...

Giá: 12,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

3t

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (007)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con được tiêm phòng và tẩy giun theo lịch trình nghiêm ngặt, an toàn. Chó becgie ...

Giá: 12,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

IMG_0084_ds

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (005)

Bán đàn chó becgie con thuần chủng bố nhập ngoại, đàn 7 con 4 đực 3 cái, tiêm phòng tẩy giun bắn chíp đầy đủ cẩn thận, sức khỏe tốt, phát triển đều ...

Giá: 12,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

IMG_1028_-_Copy

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (004)

Đàn chó becgie con thuần chủng, bố nhập ngoại, đàn 5 con 3 đực 2 cái, tiêm phòng tẩy giun bắn chíp đầy đủ cẩn thận

Giá: 11,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

h1

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (003)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con đuợc tiêm phòng và tẩy giun theo lịch trình nghiêm ngặt, an toàn. Chó becgie ...

Giá: 11,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

11121279_890090911050406_115920452_n_(1)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (002)

Đàn chó becgie con bố nhập, mẹ thuần chủng (chó mẹ là dòng chó bố mẹ nhập). Chó con đuợc tiêm phòng và tẩy giun theo lịch trình nghiêm ngặt, an toàn. Chó becgie ...

Giá: 11,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

IMG_1053

Đàn chó becgie con thuần chủng, bó mẹ nhập ngoại có VKA (01)

Đàn chó becgie con, bó mẹ nhập ngọai được sinh ra tại trại chó Hoàng Minh, sở hữu gien giống tốt và phom phọp đẹp.

Giá: 20,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

11195483_908262962566534_338092685_n_ds

Đàn chó becgie con thuần chủng, bố mẹ nhập ngoại có VKA (02)

Đàn chó becgie con thuần chủng, bố mẹ nhập ngoại , gien giống đẳng cấp được sinh ra tại trại chó Hoàng Minh, đã được hiệp họi VKA cấp giấy ...

Giá: 20,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

IMG_0896

Đàn chó becgie con bố mẹ nhập ngoại (có VKA) (03)

Đàn chó con bố mẹ nhập ngoại (có VKA), thể hiện đẳng cấp gien giống là đây

Giá: 20,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

10872204_1599183003651480_1034865021_n

Đàn chó becgie con bố mẹ nhập ngoại (có VKA) (04)

Đàn chó becgie con bố mẹ nhập ngoại, chó con đuợc cấp giấy VKA, gia phả gien giống tốt

Giá: 20,000,000 VNĐ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ