Becgie đực giống

4_Michel_von_Godalis_(1)

Becgie đức (Nhập đức) MICHEL VON GODALIS

Becgie đức (Nhập đức) MICHEL VON GODALIS được nhập về trại chó becgie Hoàng Minh ngày 20/10/2015, Michel sinh ngày: 13. 07. 2013

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

5_Odetto

Becgie đức (Nhập Đức) ODETTO VOM GÖDINGHOFER WEG

Becgie đức (Nhập Đức) ODETTO VOM GÖDINGHOFER WEG là một đực giống được nhập từ Đức, nhập về trại chó Hoàng Minh 05/06/2015, đang trong giai đoạn thành thục nhấ ...

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

19399219_683021331906828_4612952477793915559_n

Becgie Đức (Nhập Châu Âu) CYDR VOM HAUS TCHORZ - Trại chó becgie Hòang Minh

CYDR VOM HAUS TCHORZ là thành viên mới nhập của trại chó Hoàng Minh. Gia nhập trại ngày 23/06/2017 CYDR là hậu duệ của huyền thoại VA1 Zamp vom Thermodos ...

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

21430253_1368458289939458_5214110061283928138_n

NEW!!! Becgie Đức (Nhập Châu Âu) Blake von Urselspiel - Trại chó becgie Hòang Minh

Becgie đức nhập Blake von Urselspiel là thành viên mới nhập của trại chó Hoàng Minh. Gia nhập trại ngày 10/09/2017 Blake là hậu duệ của huyền thoại VA1 (BSZS ...

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

Kinan_vom_Altenberger_Land

Becgie đức (Nhập Đức) Kinan vom Altenberger Land

Kinan nhập từ Đức, đang trong giai đoạn khai thác tốt,

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

BORJE_ds

Becgie đức (Nhập Đức) SG2 KRANICHZUG BÖRJE - Trại chó Hoàng Minh

Becgie đức SG2 KRANICHZUG BÖRJE là một đực giống nhập ngoại của trại chó becgie Hoàng Minh, Borje đạt giải SG2 Thuỵ Điển năm 2014 Tại Việt Nam đạt giải B ...

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ

Dario

Becgie đức (Nhập Đức) Dario zur Medbacher Mühle - Trại chó Hoàng Minh

Becgie đức Dario zur Medbacher Mühle là một đực giống nhập ngoại của trại chó becgie Hoàng Minh, Dario zur Medbacher Mühle tại Việt Nam đạt chứng chỉ KKL VN, ...

Liên hệ

Xem chi tiết

Thêm vào giỏ